Virksomhedsoplysninger

daniel-hedegaard.dk ejes og bestyres af:

 

Lionfire Media

CVR: 37152951

Schleppegrellsgade 72, 3. Tv

9000 Aalborg

53835089

dh@daniel-hedegaard.dk

 

Tilmelding

Din tilmelding er bindende, så snart du har indsendt formularen.

Retningslinjerne for afmelding, udskydelse og aflysning af workshops er nævnt nedenfor. Lionfire Media forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

 

Afmelding

Op til 48 timer efter tilmelding kan du afmelde dig omkostningsfrit, uafhængigt af workshop-startdato.

 

Ved afmelding efter de indledende 48 timer fra tilmelding, og op til 4 dage før workshop-start, pålægges et afmeldingsgebyr på 50% af workshop beløbet.

 

Ved afmelding efter de indledende 48 timer fra tilmelding, og senere end 4 dage før workshop-start, pålægges et afmeldingsgebyr på 100% af workshop-beløbet.

 

Afmelding skal altid ske skriftligt til dh@daniel-hedegaard.dk.

 

Ved udeblivelse (uden afmelding) fra workshop, pålægges et udeblivelsesgebyr på 20% af workshop-beløbet, oveni i deltagergebyret.

 

Forhindret

Er du forhindret at i deltage på dit workshop, er du meget velkommen til at sende en kollega/ven i stedet for. Du skal blot give os besked herom senest dagen inden workshop start samt information om navn på din kollega/ven. Ring til os på 53835089 eller skriv en e-mail på dh@daniel-hedegaard.dk .

 

Udskydelse

Lionfire Media tager forbehold for, at det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at udskyde en workshop. Såfremt det sker, vil du blive kontaktet om, at din tilmelding gælder til den nye dato.

 

Såfremt der ikke sker afmelding senest 4 dage før kurset starter, efter den nye dato, vil de ovenstående bestemmelser angående afmelding, finde tilsvarende anvendelse.

 

Aflysning

Lionfire Media forbeholder sig ret til at aflyse en workshop, såfremt der eksempelvis ikke er tilstrækkeligt med deltagere til at workshoppen kan gennemføres, at underviseren bliver syg el. forhold.

 

Lionfire Media hæfter ikke over for 3. part for eventuelle tab, du måtte lide som følge af udskydelse eller aflysning af en workshop.

 

Faktura

Inden workshoppen vil du modtage en faktura til betaling af deltagergebyret. Alle priser er eksklusiv moms, medmindre andet er oplyst. Betalingsbetingelserne er oplyst på fakturaen.

 

Tilfredshedsgaranti

Skulle den gennemsnitlige score på tværs af alle deltagere blive under 4 ud af 5, har du mulighed for at anvende tilfredshedsgarantien, og få deltagergebyret refunderet. Denne score vil blive indsamlet på dagen, og blive tilgængelig for netop dén workshops deltagere efterfølgende.

 

For at anvende garantien, skal du, indenfor en uge efter du har modtaget den samlede score fra workshoppen på email, sende en mail herom til dh@daniel-hedegaard.dk, sammen med dit udfyldte ark fra workshoppen. Herefter aftales et evalueringsmøde på 45-60 minutter, og få arbejdsdage efter afholdt møde, vil deltagergebyret blive refunderet på din konto.

 

Evalueringsmødet er obligatorisk for, at du kan anvende tilfredshedsgarantien, og garantien kan ligeledes kun bruges, hvis du har deltaget på workshoppen.

Obs: Gør du brug af garantien, mister du adgang til SEO Hjælpe Portalen, som indeholder workshoppens præsentation, dertilhørende guides mv.

 

SEO Hjælpe Portal

Ved deltagelse på workshoppen, får du fri adgang til SEO Hjælpe Portalen. Denne indeholder brugbart materiale såsom præsentationen fra workshoppen, guides mm.

Lionfire Media tager forbehold for, at SEO Hjælpe Portalen periodisk kan være utilgængeligt grundet serverfejl, tekniske problemer el.

 

Ophavsret

Alt undervisningsmateriale er beskyttet af loven om ophavsret. Du har derfor ikke ret til at kopiere workshopmateriale, hverken fysisk eller digitalt.

 

Accept

Ved tilmelding til en workshop giver du samtidig samtykke til, at Lionfire Media må kontakte dig angående praktisk information, forberedelse, evaluering ol. i relation til den tilmeldte workshop.

Derudover giver du samtykke til, at Lionfire Media må anvende dine svar fra det efterfølgende evauleringsskema, samt tage billeder/optage video af dig i løbet af workshop-dagen, begge til brug i vores markedsføring.

 

Persondatapolitik

Ifm. koordinering og afholdelse af vores kurser/workshops, indsamler vi data, som f.eks. deltagernavn, mailadresse og telefonnummer. Dataindsamlingen omfatter udelukkende relevante og nødvendige oplysninger ifm. koordinering, kontakt, fakturering, forventningsafstemning, evaluering mv.

Du har til en hver tid mulighed for at få indsigt i eller slettet dine data i vores systemer. Hvis dette ønskes, skal du kontakte data ansvarlige Daniel Hedegaard på dh@daniel-hedegaard.dk